Menu Close

IZJAVA O PRIVATNOSTI


MY BUSINESS j.d.o.o., Martićeva ulica 59, 10000 Zagreb, zalaže se za zaštitu i poštivanje vaše privatnosti.
U ovoj izjavi o privatnosti navodi se osnova prema kojoj ćemo obrađivati bilo kakve osobne informacije koje prikupimo o vama kao posjetitelju naše internetske stranice ili poslovnih prostora ili putem komunikacije s našim kupcima, dobavljačima ili drugim poslovnim partnerima. Stoga vas molimo da pažljivo pročitate ovu izjavu o privatnosti.

1. PODACI O VAMA KOJE PRIKUPLJAMO

Možemo prikupiti i obraditi sljedeće podatke o vama:
1.1 Podaci koje nam dajete: radi se o podacima o vama koje nam dajete:
1.1.1 pri ispunjavanju obrazaca na našoj internetskoj stranici (ili drugih obrazaca koje vas zamolimo da ispunite), (ii)
1.1.2 prilikom davanja svoje posjetnice (ili slično), ili
1.1.3 pri korespondenciji s nama putem telefona, pošte, e-pošte ili na neki drugi način.
Oni mogu uključivati, primjerice, vaše ime i prezime, poštansku adresu, adresu e-pošte i broj telefona, podatke o vašem poslovnom odnosu s društvom MY BUSINESS j.d.o.o. te podatke o vašoj profesionalnoj ulozi, pozadini i interesima.

1.2 Podaci o vama koje prikupljaju naša internetska stranica i drugi sustavi:
1.2.1 Ako posjetite našu internetsku stranicu, ona će automatski povezati određene podatke o vama i vašem posjetu, uključujući adresu internetskog protokola (IP adresu) putem koje se vaš uređaj spaja na internet, i određene druge podatke kao što su tip i verzija vašeg preglednika te poveznice koje posjetite na našoj stranici.
1.2.2 Naša internetska stranica također može poslati „kolačiće” na vaš uređaj – to je opisano u našoj zasebnoj izjavi o kolačićima.
1.2.3 Ako s našim zaposlenicima ili drugim članovima osoblja razmjenjujete poruke e-pošte, vodite telefonske razgovore ili druge oblike elektroničke komunikacije, naši sustavi informacijske tehnologije zabilježit će vođenje takve komunikacije.

1.3 Ostali podaci: Određene podatke možemo prikupiti i iz drugih izvora. Primjerice:
1.3.1 Ako smo u poslovnom odnosu s organizacijom koju predstavljate, vaši kolege ili drugi poslovni kontakti mogu nam dati vaše podatke kao što su kontaktni podaci ili podrobne informacije o vašoj ulozi u tom poslovnom odnosu.
1.3.2 Ponekad prikupljamo podatke od vanjskih davatelja podataka ili iz javno dostupnih izvora radi sprječavanja pranja novca, provjere podataka i sličnih razloga, ali i kako bismo zaštitili svoje poslovanje te osigurali sukladnost s našim zakonskim i regulatornim obvezama.

2. UPORABA VAŠIH PODATAKA

2.1 Vaše podatke možemo upotrijebiti u sljedeće svrhe:
2.1.1 za upravljanje, vođenje i poboljšanje naše internetske stranice i poslovnih prostora te drugih aspekata načina na koji poslujemo,
2.1.2 za usklađivanje s našim zakonskim i regulatornim obvezama te za podnošenje i obranu pravnih zahtjeva,
2.1.3 u vezi s našim financijskim i bankarskim dogovorima;
2.1.4 za rukovođenje, upravljanje, razvoj i promicanje našeg poslovanja i posebice našeg odnosa s organizacijom koju vi predstavljate (ako postoji) i povezanih transakcija – primjerice, u svrhe marketinga; te
2.1.5 za zaštitu našeg poslovanja od prijevare, pranja novca, povrede povjerljivosti, kibernetičkog napada, krađe vlasničkih materijala te drugih financijskih ili poslovnih zločina.

2.2 Povremeno možemo pregledati vaše podatke koji su pohranjeni u našim sustavima – uključujući sadržaj i druge podatke povezane s vašom e-poštom i ostalim sredstvima komunikacije s nama – radi sukladnosti i zaštite poslovanja prema ranije opisanom.

2.3 To može uključivati pregledavanje u svrhe otkrivanja podataka značajnih za parnicu i/ili preglede zapisnika koji su značajni za unutarnje ili vanjske regulatorne ili kriminalističke istrage.

2.4 Ti pregledi izvršavat će se u opravdane svrhe i u umjerenom opsegu, uz odobrenje odgovarajuće rukovodeće razine i u mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom. To u konačnici može uključivati otkrivanje vaših podataka državnim agencijama ili suprotnim stranama u parničnim postupcima kao što je opisano u nastavku.

2.5 U svrhu uobičajenog upravljanja poslovanjem, vašoj e-pošti i drugim oblicima komunikacije također mogu ponekad pristupiti osobe koje nisu zaposlenici s kojima su poruke navedenih oblika komunikacije razmijenjene (primjerice, kad se zaposlenik nalazi izvan ureda ili je napustio društvo MY BUSINESS).

2.6 Obradit ćemo vaše osobne podatke samo ako je to potrebno za ispunjavanje ranije opisanih svrha i samo nakon što utvrdimo da naša obrada neće staviti vas ili vašu privatnost u nepovoljan položaj na način koji bi nadvladao naš legitiman interes za ispunjavanje tih svrha.

2.7 U iznimnim okolnostima, od nas se može zakonski zahtijevati da otkrijemo ili drugačije obradimo vaše osobne podatke. Kad vas zamolimo da nam date podatke o sebi, obavijestit ćemo vas o tome je li pružanje traženih podataka nužno za usklađivanje sa zakonskom obvezom ili je, za razliku od toga, pružanje osobnih podataka isključivo dobrovoljno i neće biti posljedica ako odbijete pružiti podatke. U suprotnom vrijedi pretpostavka da su nam ti podaci potrebni u svrhe našeg poslovanja ili ostvarivanja sukladnosti (kao što je ranije opisano).

2.8 Ako niste sigurni zašto su društvu MY BUSINESS potrebni podaci koje od vas zahtijevamo, molimo vas da se obratite predstavniku društva MY BUSINESS koji vas traži osobne podatke ili nas kontaktirajte (pogledajte u nastavku) sa svojim upitom.

3. OTKRIVANJE I MEĐUNARODNI PRIJENOS VAŠIH PODATAKA

3.1 Kada primimo vašu privolu ili kad se to može razumno smatrati nužnim za različite prethodno navedene svrhe, možemo otkriti vaše osobne informacije:
3.1.1 vašim kolegama unutar organizacije koju predstavljate (ako postoji),
3.1.2 pružateljima usluga koji omogućuju pristup našoj internetskoj stranici ili drugim sustavima informacijske tehnologije ili koji na neki drugi način za nas čuvaju ili obrađuju vaše podatke, pod strogim uvjetima povjerljivosti i sigurnosti,
3.1.3 osobi koja preuzima naše poslovanje i imovinu ili njihove relevantne dijelove, ili
3.1.4 u iznimnim okolnostima:
• mjerodavnim regulatornim tijelima, tijelima kaznenog progona i drugim vladinim agencijama ili drugim stranama koje sudjeluju u parničnim postupcima, u bilo kojoj državi ili na bilo kojem teritoriju; ili
• ondje gdje imamo zakonsku obvezu otkriti vaše informacije.

3.2 Otkrivanje informacija koje je ranije opisano u stavku 3.1 može uključivati prijenos vaših osobnih informacija u inozemstvo. Ako surađujete s nama unutar Europskog gospodarskog prostora (ili u Ujedinjenom Kraljevstvu, nakon što je izašlo iz Europskog gospodarskog prostora), imajte na umu da to može uključivati prijenose u države izvan Europskog gospodarskog prostora / Ujedinjenog Kraljevstva, u kojima zakoni o privatnosti podataka nisu jednako strogi. U takvim slučajevima, u kojima osobne podatke prenosimo svojim pružateljima usluga, pobrinut ćemo se za to da se naši dogovori s njima reguliraju sporazumima ili mehanizmima prijenosa podataka koji su izrađeni s ciljem zaštite vaših osobnih informacija (uključujući, kada je to prikladno, na temelju ugovora pod uvjetima koji je u tu svrhu odobrila Europska komisija).

3.3 Kontaktirajte nas (pogledajte u nastavku) ako želite saznati je li bilo koji od sporazuma koji se spominju u stavku 3.2 sklopljen i, ako jest, kontaktirajte nas kako biste dobili na uvid primjerak.

4. ZADRŽAVANJE I BRISANJE VAŠIH PODATAKA

4.1 Namjera nam je održavati vaše osobne informacije točnima i ažuriranima. Izbrisat ćemo podatke o vama koje čuvamo kad nam više ne budu potrebni.

4.2 Zadržat ćemo vaše podatke, onoliko dugo koliko je propisano za pojedini osobni podatak ili nužno za odgovarajuću poslovnu svrhu, u mjeri u kojoj je to razumno potrebno za poštivanje važećih zakonskih odredbi ili preporučljivo u kontekstu važećeg roka zastare, a zatim ćemo ih izbrisati ili anonimizirati. Kontaktirajte nas kako biste saznali više.

5. VAŠA PRAVA

5.1 Imate pravo na pristup osobnim informacijama koje čuvamo o vama, kao i na određene povezane informacije, u skladu sa zakonom o zaštiti podataka. Također možete zatražiti ispravak ili brisanje bilo koje netočne osobne informacije.

5.2 U bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor na našu uporabu vaših osobnih informacija u svrhe izravnog marketinga i imate pravo na ulaganje prigovora na našu obradu nekih ili svih vaših osobnih informacija (i zatražiti njihovo brisanje) u određenim drugim okolnostima.

5.3 U nekim slučajevima možete imati i pravo na „prenosivost podataka” kojim nas možete zatražiti da vaše osobne podatke prenesemo vama ili novome pružatelju usluge.

5.4 Ako želite ostvariti bilo koje od gore navedenih prava, kontaktirajte nas kao što je navedeno u stavku 6 (Kontaktirajte nas) u nastavku.

5.5 Možete i uložiti žalbu na našu obradu vaših osobnih informacija tijelu koje je u vašoj državi zaduženo za regulaciju zaštite podataka (podrobne informacije dostupne su ovdje: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

6. KONTAKTIRAJTE NAS

6.1 Rado ćemo primiti vaša pitanja, komentare i zahtjeve povezane s ovom izjavom o privatnosti te s našom obradom osobnih informacija.

6.2 Kontaktirajte nas i našeg službenika za zaštitu podataka putem e-pošte: direktorij@hrvatsko-trziste-rada.com.hr

7. IZMJENE OVIH PRAVILA

Sve izmjene koje u budućnosti unesemo u ovu izjavu o privatnosti bit će objavljene na našoj internetskoj stranici (na poveznici (http://www.hrvatsko-trziste-rada.hr/izjava-o-privatnosti/) ), a bit će dostupne i ako nas kontaktirate na:
• e-pošta: direktorij@hrvatsko-trziste-rada.com.hr
• adresa: Business Didect d.o.o., Matka Laginje 6, 10000 Zagreb
• telefon: +385 91/4008-009

Molimo vas da često provjeravate jesu li unesene izmjene.

Posljednji put ažurirano: 6.5.2018.

error: Sadržaj je zaštićen!