Menu Close
Općina Trnava | Lokalna samouprava, podizanje ukupnog standarda života mještana, zaželi bolji život u Općini Trnava, objava događanja, službeni natječaji, sudjelovanje u sufinanciranju potreba građana, objave proračuna, kulturni eventi, objave evenata u udrugama, općinska uprava u Trnavi, Trnava, Osječko-baranjska županija

Općina Trnava  |  Lokalna samouprava, podizanje ukupnog standarda života mještana, zaželi bolji život u Općini Trnava, objava događanja, službeni natječaji, sudjelovanje u sufinanciranju potreba građana, objave proračuna, kulturni eventi, objave evenata u udrugama, općinska uprava u Trnavi, Trnava, Osječko-baranjska županija

Općina Trnava bavi se podizanjem ukupnog standarda života mještana općine, pa tako na svojim web stranicama vrlo ažurno objavljuju sve informacije vezane za tu tematiku. Redovne su objave ranih događanja u kulturnih evenata, kao i objave u udrugama. Svi pokretni udruge su transparentni kao i obračun općine koji se većim dijelom koristi za sufinanciranje potreba građana kao što je sufinanciranje nabave školske opreme, drva za ogrjev i slično. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na službenim stranicama općine ili na niže navedenim kontakt podacima.

OPĆINA TRNAVA

Ivana Meštrovića 2, 31411 Trnava